Meny

Pennsylvania Mycket små städer och byar färre än 1000 invånare

16 januari, 2018 - keepall

Pennsylvania Mycket små städer och byar färre än 1000 invånare

De vanligaste industrier Jordbruk, skogsbruk, fiske och Gå Ner I Vikt Snabbt jakt och gruvdrift (%)

De vanligaste industrier Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt Gå Ner ett Kilo I Veckan (%)

Mest vanliga industrier Gruvbrytning, stenbrott och olje- och gasutvinning (%)

Mest vanliga industrikonstruktioner (%)

Mest vanliga industriproduktion (%)

Mest vanliga Går Man Ner I Vikt industrier Partihandel (%)

Mest vanliga branscher Detaljhandel (%)

Mest vanliga industrier Transport och lager och verktyg (%)

Mest vanliga industrier Transport och lagerhållning (%)

De vanligaste branschverktygen (%)

Mest vanliga branschinformation (%)

Mest vanliga industrier Finans och försäkring och fastigheter och uthyrning och leasing (%)

Mest vanliga industrier Finans och försäkring (%)

Mest vanliga industrier Fastigheter och uthyrning och leasing (%)

De vanligaste branscherna Professionella, vetenskapliga och ledande samt administrativa och avfallshanteringstjänster (%)